Unités de production pour le développement local

Enfoscadora automática Paredes de yeso automáticas

Para: - Paredes - Ladrillos - Bloques Uso : Mezcla lista para usar para cemento - Mortero de cal - Mortero de yeso

Enfoscadora automática Paredes de yeso automáticas